Razpis

Program je bil izveden v okviru sheme nepovratnih sredstev Interreg V-A Slovenija-Madžarski program sodelovanja 2014–2020 v povezavi s projektom „Vinogradniški piknik“ in SIHU184.